Araw ng Edukasyon: Tugon sa Misyon

Sa aking karanasan bilang mag-aaral, guro, at kabahagi ng bayan, aking natuklasan na isa sa makabuluhang paraan na maaari nating gawin upang makapag-ambag sa misyon ng edukasyon ay ang pakikiisa sa mga grupo at gawain na kasalukuyan nang tumutugon dito. Kaya naman kung isa ka sa tulad ko noon na gustong magkaroon ng panimula sa paghanap ng tungkuling maaaring gampanan kaugnay dito, ang dalangin ko ay mahikayat ka na sumali sa kahit isa sa mga ito. #EducationDay #InternationalEducationDay2020 Continue reading Araw ng Edukasyon: Tugon sa Misyon

Ending an Era: Micah’s Best of the Decade

I couldn’t help but feel weird, warm, fun, nostalgic, and grateful about the experiences attached to the different songs which joined me as my soundtracks if my life was a movie. It’s crazy to think that this decade has been such an adventure as it saw me through my high school (2010-2012), college (2012-2016), and even continuing young professional (2016~present) years. With this, I present my personal “best of this decade”! Continue reading Ending an Era: Micah’s Best of the Decade