Araw ng Kabataan: Pagiging Pulitikal

Ang paglilinang ng kaalaman at bahagi natin sa pulitika ay hindi nalilimitahan sa pagiging pulitiko. Lahat tayo ay mga pulitikal na nilalang kung dahil lang sa pagkakatulad nating hangarin para sa pinakamabuting kalidad ng buhay na para sa lahat sa pamamagitan ng pagtutulungan ng bawat indibidwal, pangkat, at pamahalaan. Continue reading Araw ng Kabataan: Pagiging Pulitikal

Araw ng Pagkakaibigan: Sikolohiya sa Samahan

Ayon sa kilalang pilosopong si Aristotle, may tatlong uri ng pagkakaibigan na mararanasan tayo sa buhay. Kaya naman gamit ang ilang aral sa sikolohiya at sariling mga karanasan, ito ang pagninilay ko sa mga uri ng pagkakaibigan. Continue reading Araw ng Pagkakaibigan: Sikolohiya sa Samahan